De bemiddelaar schept een veilige plek, waar er naar iedereen geluisterd wordt. Het eindresultaat van het bemiddelingstraject is een oplossing op maat voor jouw specifieke situatie.

Belangrijk is het onderscheid tussen buitengerechtelijke bemiddeling en gerechtelijke bemiddeling. Bij de buitengerechtelijke bemiddeling kies je zelf voor bemiddeling. Je maakt deze keuze vrijwillig en uit eigen overtuiging. In dit geval zal de bemiddeling resulteren in een akte echtscheiding onderlinge toestemming of een ouderschapsovereenkomst.

Ook wanneer je een echtscheidingsprocedure, ouderschaps- of omgangsregeling voor de familierechtbank brengt, is er nog ruimte voor bemiddeling. We spreken in dat geval van gerechtelijke bemiddeling. Tijdens de procedure kan je aan de rechtbank vragen om een bemiddelaar in te schakelen, of de rechter kan een bemiddelingstraject opleggen. De procedure wordt dan even on hold gezet en de bemiddelaar neemt over.

Rechtbank bib res

Familiale bemiddeling: iedereen wint

Twijfel je nog of bemiddeling wel de beste keuze is? Ontdek hier waarom bemiddeling ook voor jou alleen voordelen heeft.

 • Vertrouwen ligt steeds aan de basis van bemiddeling. Je kan er dus op rekenen dat de uitgewisselde informatie vertrouwelijk behandeld wordt.
 • Door op vrijwillige basis met elkaar rond de tafel te gaan zitten, kan je een pijnlijke procedure vermijden. Bovendien zijn er aan bemiddeling geen hoge advocaten- en gerechtskosten verbonden. De kostprijs van de bemiddelaar wordt tussen de partijen verdeeld.
 • In een bemiddelingstraject is er aandacht en ruimte voor wat jij denkt en voelt. Je hoeft een echtscheiding dus niet als een zuiver juridische kwestie te bekijken.
 • Je hebt het verloop én de uitkomst van bemiddeling zelf in handen. Familiale bemiddeling geeft je de kans om de overeenkomst in te vullen in lijn met jouw noden en de belangen van de kinderen.
 • Een bemiddelingsovereenkomst kan door de rechtbank gehomologeerd worden. Dit houdt in dat de familierechtbank het akkoord bekrachtigt. Hierdoor krijgt het akkoord dezelfde uitvoerende kracht als een vonnis.
DSCF2929 flip

Familiale bemiddeling, iets voor jou?

Zit je in een conflictsituatie en wil je zelf op zoek gaan naar een oplossing? En dit binnen een veilig en vertrouwelijk kader? Dan kan je zeker terecht bij een bemiddelaar.

Als erkend familiaal bemiddelaar kan ik je helpen een oplossing te vinden voor volgende vraagstukken:

 • Ondersteuning bij echtscheidingen.
 • Ondersteuning bij de scheiding van samenwonenden en het beëindigen van de wettelijke samenwoning.
 • Advies rond de mogelijkheden van de gezinswoning bij scheiding
 • De verdeling van de goederen bij een scheiding of breuk.
 • Het uitwerken van alimentatieregeling met respect voor de noden van de kinderen en jouw financiële draagkracht.
 • Juridisch advies rond alimentatie.
 • Het opmaken van een verblijfsregeling voor de kinderen waar iedereen zich goed bij voelt.
 • Ondersteuning bij conflicten en tegengestelde belangen die ontstaan binnen de context van nieuw samengestelde gezinnen.
 • Het opstellen van een omgangsregeling voor de grootouders of andere familieleden.
 • Ondersteuning bij generatieconflicten.
 • Ondersteuning en juridisch advies bij ouderverstoting
 • Ondersteuning en juridisch advies bij het oplossen van andere conflicten in de familiale sfeer.
Meisje in boom

Lees meer over familiale bemiddeling

Op zoek naar meer informatie over familiale bemiddeling? Klik dan zeker door!

 • De website van de Federale Bemiddelingscommissie informeert je over de algemene regelgeving en de gebruiken bij familiale bemiddeling.
 • De website van Tweehuizen richt zich op kinderen, jongeren en hun apart wonende ouders. Heb je vragen rond het psychologische effect van een scheiding bij kinderen? Dan kan je hier terecht!
 • De website van het Kinderrechtencommissariaat is een verzamelplaats voor informatie over de rechten van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Je kan hier ook terecht voor persoonlijke vragen.
 • De website van De Gezinsbond zet de belangen van het gezin centraal. Klik zeker door wanneer je vragen hebt rond opvoedingsthema’s of sociaal-juridische uitdagingen.
 • De website van Uw Bemiddelaars is een verzamelplaats voor erkende bemiddelaars. Hier vind je erkende bemiddelaars verspreid over heel Vlaanderen.
 • De website van Scheidingskoffer beantwoordt praktische en financiële vragen bij scheiding. Ouders, kinderen en jongeren, plusouders, en grootouders kunnen hier terecht.
Kids black white

Hoeveel kost een bemiddelaar?

De voordelen van een mediator worden elke dag bewezen in mijn praktijk. Maar wat is de kostprijs van een bemiddelaar? Een hapklaar antwoord op deze vraag bestaat niet, want elke situatie is anders en vergt een eigen aanpak. Daarom werken we aan de hand van heldere uurtarieven. Op die manier kunnen we de tijd nemen die nodig is om tot een constructieve oplossing te komen. De kosten van de bemiddelaar worden tussen de partijen verdeeld.

DSCF2926