Zodra jij contact met me opneemt, plannen we een eerste kennismakingsgesprek met jou en de andere betrokken partij(en).
Steps

1. Kennismaking en afspraken

Tijdens dit gesprek vertellen jullie over de situatie die jullie hier heeft gebracht. We bespreken ook alle juridische mogelijkheden om een familiale regeling uit te werken. Aan de hand van deze informatie kunnen jullie een weloverwogen keuze maken over de stappen die jullie verder willen ondernemen.

Kiezen jullie voor familiale bemiddeling? Dan gaan we meteen van start met het bemiddelingstraject! Om houvast te creëren en de gesprekken constructief te laten verlopen, stellen we een bemiddelingsprotocol op. Dit is een document waarin de afspraken rond de onderhandelingen worden opgenomen.

2. Belangen in kaart brengen

In deze fase staat jullie verhaal centraal. We zoeken nog niet naar oplossingen maar brengen wel de belangen, noden en wensen van iedere partij in kaart. Concreet maken we een opsomming van alle onderwerpen waarover we een akkoord willen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een verblijfsregeling, het betalen van alimentatie of de verdeling van de gezinswoning. Daarnaast gaan we na of iedereen voldoende geïnformeerd is om over de onderwerpen te onderhandelen.

3. Oplossingen zoeken

Zijn alle struikelblokken in kaart gebracht? En beschikt iedereen over voldoende informatie? Dan gaan we van start met de onderhandelingen!

De onderhandelingen draaien om het vinden van oplossingen. Ook de elementen die onmisbaar zijn om tot een onderling akkoord te komen spelen hier een centrale rol.

4. Een wederzijds akkoord sluiten

Genoeg onderhandeld. Tijd voor oplossingen. De brainstormsessie geeft een overzicht van alle mogelijke oplossingen die passen bij jullie concrete situatie. Jullie kiezen hier natuurlijk zelf voor de oplossing die het best bij jullie visie en leefwereld aansluit.

Na deze sessie zit het bemiddelingstraject erop. Het bemiddelingsakkoord wordt nog gefinaliseerd door de bemiddelaar, die ook instaat voor homologatie bij de rechtbank.